Zodat jij toekomt aan lesgeven

Lesgeven is een vak. Als leerkracht doe je niets liever dan goed onderwijs geven en kinderen de aandacht geven die ze verdienen. In de realiteit ben je veel tijd kwijt aan randzaken, waardoor het niet altijd lukt om leerlingen op maat te bedienen. Flexi kan jou helpen. Zodat jij toekomt aan lesgeven.

Sommige belangrijke vaardigheden zijn ‘eenvoudig’ door de computer aan te leren. Flexi neemt die vaardigheden van jou over en slijpt ze effectief in bij de leerlingen. Je wilt niet in jouw kostbare avonduren rekensommetjes nakijken of in de les voor de zoveelste keer uitleggen wat een lange klank is. Het inoefenen van de basiskennis kun je met een gerust hart aan Flexi overlaten. Jij volgt de resultaten uitgebreid, waardoor je jouw leerlingen gerichter kunt helpen. Zo houd jij de regie.

Flexi is geen methode en tegelijk veel méér dan alleen oefenmateriaal. Een interactief leermiddel met oneindig veel materiaal, formatieve toetsjes, effectieve instructie en slimme feedback. Leerlingen leren van iedere fout. Zo werkt elke leerling zelfstandig en op zijn eigen niveau. Nuchter, simpel en met de nadruk op de inhoud. Back to the basics.

Vanuit dit didactische uitgangspunt biedt Flexi een compleet pakket met oefenprogramma’s, van kleuterniveau tot aan 3F. Voor taal, lezen, rekenen en vreemde talen. Leerlingen oefenen zowel op school als thuis.

“Ik wil zo graag weer doeltreffend onderwijs geven en alle leerlingen de kennis en hulp aanreiken die zij nodig hebben.”

Doel

Online training:

Succes verzekeren met Flexi.

De online training via Google meet bestaat uit twee delen waarmee jij en je team de basis leggen voor een succesvolle inzet van Flexi.


Traject Training & Coaching:

Succes verzekeren met Flexi.

Dit traject bestaat uit drie verschillende trainingen waarmee jij en je team de basis leggen voor een succesvolle inzet van de Flexiprogramma’s.

Inhoud

Er zijn verschillende soorten trainingen. Klik hieronder op de training voor meer informatie.

Online training:

Deel 1 (duur 1 uur)

Na dit deel weet je hoe Flexi werkt en hoe je zelf het leerplan kunt instellen en takenmappen kunt maken.

Huiswerkopdracht

Je gaat aan de slag met alles wat je in deel 1 hebt gezien. Je gaat zelf inloggen als leerling om de werking te ervaren. Voor jouw leerlingen ga je de leerplannen op maat maken en je gaat aan de slag met de takenmappen.

Deel 2 (duur 1 uur)

In dit deel blikken we terug op deel 1 en de huiswerkopdrachten. Hierna gaan we aan de slag met de inzetbaarheid van Flexi en het bekijken en bijhouden van de resultaten.

studielast: circa 3 uur

deelnemers: geen maximum

Traject Training & Coaching (basisworkshop)

Na de basisworkshop weet je welke programma's geschikt zijn voor je leerlingen, hoe je Flexi instelt om er op jouw manier mee te werken en hoe je de voortgang bewaakt en de resultaten meet.

studielast: circa 2 uur

deelnemers: maximaal 15

Traject Training & Coaching (verdiepingsworkshop)

Tijdens de verdiepingsworkshop ga je aan de slag met jullie eigen data en leerlingresultaten en komen de extra instellingen om Flexi nóg efficiënter in te stellen aan bod.

studielast: circa 2 uur

deelnemers: maximaal 15

Traject Training & Coaching (train-de-trainer)

Deze training is bestemd voor de leerkrachten die de interne vraagbaak en inspirator zullen worden op school. Hiernaast besteden we aandacht aan borging van het gebruik van Flexi binnen jullie onderwijs. Via een abonnementsvorm kunnen zij jaarlijks opnieuw een dagdeel in training gaan.

studielast: circa 4 uur

deelnemers: maximaal 4

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@groenewegentrainingenadvies.nl of vul het contactformulier in.